תנ"ך - הושע פרק ג פסוק ג - ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם־אני אליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...