תנ"ך - ספר הושע פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים