תנ"ך - כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם ה' ככבש במרחב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...