תנ"ך - הושע פרק ד פסוק ב - אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...