תנ"ך - וכשלת היום וכשל גם־נביא עמך לילה ודמיתי אמך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...