תנ"ך - הושע פרק ד פסוק ח - חטאת עמי יאכלו ואל־עונם ישאו נפשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...