תנ"ך - הושע פרק ד פסוק ט - והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...