תנ"ך - ספר הושע פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים