תנ"ך - היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...