תנ"ך - תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...