תנ"ך - ספר הושע פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים