תנ"ך - ספר הושע פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים