תנ"ך - ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...