תנ"ך - ספר הושע פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים