תנ"ך - כי־הרבה אפרים מזבחות לחטא היו־לו מזבחות לחטא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...