תנ"ך - הושע פרק ח פסוק ג - זנח ישראל טוב אויב ירדפו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...