תנ"ך - כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי־שבבים יהיה עגל שמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...