תנ"ך - ספר הושע פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים