תנ"ך - הושע פרק ט פסוק יא - אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...