תנ"ך - הכה אפרים שרשם יבש פרי בלי־בל־יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...