תנ"ך - ספר יואל

Book of Joel

מספר הסדרים: 1

מספר הפרשיות: 6

מספר הפרקים: 4

מספר הפסוקים: 73

מספר המילים: 957

מספר האותיות: 3872