תנ"ך - ספר יואל פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים