תנ"ך - שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...