תנ"ך - יואל פרק א פסוק כ - גם־בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...