תנ"ך - יואל פרק א פסוק ה - הקיצו שכורים ובכו והיללו כל־שתי יין על־עסיס כי נכרת מפיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...