תנ"ך - שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...