תנ"ך - יואל פרק א פסוק ח - אלי כבתולה חגרת־שק על־בעל נעוריה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...