תנ"ך - הכרת מנחה ונסך מבית ה' אבלו הכהנים משרתי ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...