תנ"ך - ספר יואל פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים