תנ"ך - יואל פרק ב פסוק א - תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי־בא יום־ה' כי קרוב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...