תנ"ך - יואל פרק ב פסוק יא - וה' נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי־גדול יום־ה' ונורא מאד ומי יכילנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...