תנ"ך - יואל פרק ב פסוק יג - וקרעו לבבכם ואל־בגדיכם ושובו אל־ה' אלהיכם כי־חנון ורחום הוא ארך אפים ורב־חסד ונחם על־הרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...