תנ"ך - יואל פרק ב פסוק כא - אל־תיראי אדמה גילי ושמחי כי־הגדיל ה' לעשות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...