תנ"ך - ואכלתם אכול ושבוע והללתם את־שם ה' אלהיכם אשר־עשה עמכם להפליא ולא־יבשו עמי לעולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...