תנ"ך - יואל פרק ב פסוק ד - כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...