תנ"ך - יואל פרק ב פסוק ו - מפניו יחילו עמים כל־פנים קבצו פארור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...