תנ"ך - ספר יואל פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים