תנ"ך - השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום ה' הגדול והנורא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...