תנ"ך - והיה כל אשר־יקרא בשם ה' ימלט כי בהר־ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קרא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...