תנ"ך - יואל פרק ד פסוק יא - עושו ובאו כל־הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת ה' גבוריך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...