תנ"ך - ספר עמוס

Book of Amos

מספר הסדרים: 3

מספר הפרשיות: 28

מספר הפרקים: 9

מספר הפסוקים: 146

מספר המילים: 2042

מספר האותיות: 8034