תנ"ך - ספר עמוס פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים