תנ"ך - ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן־הדד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...