תנ"ך - עמוס פרק ב פסוק ד - כה אמר ה' על־שלשה פשעי יהודה ועל־ארבעה לא אשיבנו על־מאסם את־תורת ה' וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר־הלכו אבותם אחריהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...