תנ"ך - עמוס פרק ב פסוק ה - ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...