תנ"ך - ועל־בגדים חבלים יטו אצל כל־מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...