תנ"ך - ספר עמוס פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים