תנ"ך - עמוס פרק ג פסוק א - שמעו את־הדבר הזה אשר דבר ה' עליכם בני ישראל על כל־המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...