תנ"ך - עמוס פרק ג פסוק ג - הילכו שנים יחדו בלתי אם־נועדו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...