תנ"ך - ופרצים תצאנה אשה נגדה והשלכתנה ההרמונה נאם־ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...